help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Mallyta

I Sitevision kan du bygga vidare på redan befintliga mallar. I den nya mallen får du dock inte ändra på alla områden i mallen, enbart de områden som är markerade som en mallyta. En mallyta är ett definierat område där redaktören/administratören får fortsätta att utveckla mallen.

Om en mall inte har en mallyta kan du inte basera andra mallar på den.

För att tala om att ett visst område är en mallyta så konverterar du ett område till en mallyta. Detta område måste alltid ligga i en layout eller för responsiva mallar; i ett grid, en gridrad eller spalt. Högerklicka på layouten och välj "Konvertera till mallyta".

Konvertera till mallyta

Ett ny dialogruta visas där det finns en mallyta som standard: Mallinnehåll, Det går bra att använda denna eller skapa en ny mallyta genom att klicka på länken Skapa ny. Då visas en ny vy där du får fylla i ett namn på den nya mallytan.

Det går inte att använda samma mallyta flera gånger på en och samma mall.

Skapa ny mallyte

Mallyta visas med följande ikon:

Mallyte

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?