help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund skapa nyhetsarkiv

Här beskriver vi hur du kan skapa ett nyhetsarkiv där alla nyheter i fulltext visas. En nyhetsmeny används för att dela upp nyheterna efter månader och år. För detta krävs fyra steg.

Delmoment 1: Skapa arkivet där nyheterna ska lagras

1. Markera den sida i navigatorn där arkivet ska skapas.

2. Välj Skapa Ny i verktygsfältet. Välj typen Arkiv och ge arkivet ett namn. Klicka OK.

Skapa arkiv

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Finns en nyhetsmall, gå till delmoment 3.

1. Växla till Sidmallar i menyn i Navigatorn.

2. Skapa en ny mall, och basera den gärna på en annan mall som har en mallyta.

3. Dra ut tre textmoduler på den nya mallen för Rubrik, Ingress och Innehåll. Om du vill ha med en bild i din mall, lägg till en bildmodul.

4. Byt namn på modulerna så att nyhetsmodulen vet vilka fält den ska hämta information ifrån. Döp text — och bildmodulerna till följande namn:

  • Rubrik — här fyller du i rubriken på sidan
  • Ingress — om du vill använda en ingress så tar du med en sådan modul
  • Innehåll — här ska du fylla i innehållet i nyheten.
  • Bild — om du vill ha med en bild i nyhetsmodulen.
Byt namn

För att byta namn på en modul så högerklickar du på modulen och väljer alternativet Byt namn. Fyll i ett namn och avsluta inmatningen med ett enterslag.

Det går inte att använda metadatat Sidans namn till Rubriken för artikelmallar. Detta på grund av att artikeln automatiskt tar rubriken och datum som sidans namn.

Det går bra att utelämna de moduler du inte vill ha i nyhetsmallen, exempelvis Ingress och Bild.

5. Nu måste du göra textmodulerna tillgängliga för användarna. Detta gör du genom att konvertera till innehållsyta. För att kunna konvertera befintliga moduler till en innehållsyta krävs det att modulerna ligger i en layout. Om dina moduler inte redan ligger i en layout, lägg dem i en layout. Det gör du genom att högerklicka på den översta modulen och välj alternativet "Lägg i layout" . Dra in övriga modulerna i den nya layouten. Högerklicka sedan på layouten och välj alternativet "Konvertera till innehållsyta".

Ett tips är att ställa in de olika textmodulerna med text enligt "Skriv rubriken här..." med rätt formatmall. Då blir det lättare att använda mallen.

visa texter

För att få mellanrum mellan de olika textmodulerna, högerklicka på layouten i innehåll och välj alternativet Egenskaper. Ett ny vy visas och under Mellanrum kan du ställa in mellanrum mellan modulerna.

Mellanrum

6. Publicera mallen.

Delmoment 3: Skapa nyhetsarkivet med nyheter i fulltext

1. Välj modulen "Nyheter" på sidan där du ska visa nyheter. I detta fall startsidan. Inställningar för nyheter visas.

Inställningar nyheter

2. Peka ut nyhetsarkivet som du skapade under delmoment 1. Detta gör du genom att klicka på länken Lägg till under Visa artiklar från. En ny visas där du får leta fram arkivet i strukturen.

Källa arkiv

3. Gå till fliken Innehåll och bestäm hur nyheterna ska visas. I detta fall vill vi visa publiceringsdatum, rubrik, ingress och innehåll. För varje sak vi vill visa exempelvis datum bestämmer du hur det ska se ut (format) och vilken formatmall det ska visas med.

Innehåll

Markera det fält du vill ändra, dubbelklicka på det eller välj ändraikonen till höger.

  • Publiceringsdatum - Välj formatmall samt vilket format du vill visa datumet med.
  • Artikel bild - Markera alternativet Artikel bild (Metadata) och välj krysset till höger för att ta bort bilden.
  • Artikel rubrik - Välj formatmall samt ange att det ska vara en länk till artikeln.
  • Artikel ingress - Välj formatmall
  • Länk till artikel - Markera alternativet Länk till artikel och välj krysset till höger för att ta bort länken.

Klicka på länken Lägg till för att lägga till Artikel Innehåll (Metadata). Välj formatmall.

Nyhetsarkiv

4. Under fliken Begränsningar fyller du inte i någonting, vi vill ju visa alla nyheter.

5. Under fliken Övrigt bockar du i rutan "Koppla ihop med nyhetsmenyn".

Koppla ihop med nyhetsmeny

6. Klicka OK.

Delmoment 4: Skapa nyhetsmenyn

1. Välj Nyhetsmeny från modulväljaren Övrigt. En ny vy visas "Inställningar för Nyhetsmeny".

Nyhetsmenyn

2. Under Visa artiklar från väljer du samma arkiv som du valde under delmoment 3.Om nyhetsmodulen och nyhetsmenyn ska vara på samma sida gör du ingenting. Annars får du peka ut den sida där du vill att nyheterna ska visas.

3. Under fliken Utseende väljer du formatmallar för år och månader. Om du vill kan du också lägga till bildikoner.

Utseende nyhetsmeny

4. Klicka OK. Klart! Resultatet blir då:

Resultat

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?