help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund Hämta nyheter med RSS

Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. Sitevision kan hämta data från en extern RSS-källa som uppdateras automatiskt när en ny nyhet inkommer. Därmed uppdateras din webbplats med de senaste nyheterna på ett enkelt sätt.

RSS version 0.94, 1.0 och 2.0 stödjs i Sitevision.

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från svD. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:
1. Sätt upp RSS källa/or på webbplatsen
2. Lägg ut en nyhetsmodul som visar RSS-källan

Delmoment 1: Sätt upp RSS källor på webbplatsen

För att sätta upp en ny källa måste du ha adressen till RSS-källan. Sök på RSS + SvD i en sökmotor.

SvD har flera RSS-källor gällande ex Nyheter, ekonomi, sport. Kopiera adressen till exempelvis Senaste nyheter.

1. Välj Webbplatsinställningar -> Kategorin Integration och panelen RSS.

2. Klicka på länken Lägg till RSS-källa. En ny vy visas:

Lägg till RSS-källa
  • Namn - Här fyller du i ett namn som du sedan använder i nyhetsmodulen (steg 2)
  • Adress - Här fyller du i adressen som du har kopierat,
  • Tidsintervall - Här ställer du in hur ofta du vill att nyheterna ska uppdateras. Standardinställningen är var femte minut.

Klicka OK. Vill du ställa in fler källor klickar du återigen på länken Lägg till RSS-källa.

För detta krävs att du har behörigheten Hantera webbplatsinställningar.

Delmoment 2: Lägg ut en nyhetsmodul

1. Välj modulen Nyheter på den sida där du vill ha nyheterna.

2. Under Visa artiklar från klickar du på länken Lägg till. En ny vy visas.  Välj Källa RSS högst upp. Då visas en lista över de RSS källor du satt upp på webbplatsen. Välj den källa som ska visas och klicka på OK.

Källa RSS

3. Under fliken Begränsningar, kryssa för rutan Begränsa antal synliga artiklar och välja antal med plus/minusknappen. Standardinställningen är 10 artiklar. Vi fyller i 5 st.

Begränsningar

4. Under fliken Innehåll bestämmer du hur innehållet ska visas på sidan. SiteVision har stöd för att visa Datum, Rubrik, Ingress, URL (länk till artikel) och Källa (förutsatt att versionen som du hämtar rss-källan ifrån stödjer dessa).

Markera Publiceringsdatum i listan och dubbelklicka eller klicka på ändraikonen till höger. Vi ändrar formatmall för Publiceringsdatum.

Ange hur innehållet ska se ut

5. Vi tar bort bilden (Artikel Bild) genom att markera den i listan och klicka på krysset till höger.

6. Markera Artikel rubrik i listan. Vi ändrar formatmall för Artikel Rubrik samt kryssar i att rubriken ska vara länkad till artikeln.

Ändra inställningar för Artikel rubrik

7. Artikel ingress visas med brödtext, vi behöver inte göra någon inställning.

8. Vi tar bort Artikel källa genom att markera den i listan och klicka på krysset till höger.

Vi tar bort Länk till artikel genom att markera den i listan och klicka på krysset till höger.

Klicka OK och publicera sidan. Resultatet blir nyheter från DN som uppdateras var 30:e minut:
Resultat

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?