help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyhetsmeny

Nyhetsmenyn används för att visa nyhetsartiklar efter år och månader. Den skapar en länklista med länkar till de månader där det har skapats artiklar. Månaderna är klickbara länkar som visar artiklarna från den månad som du klickar på.

Nyhetsmenyn

Nyhetsmenyn används alltid ihop med modulen Nyheter. En förutsättning för att det ska fungera är att rutan Koppla ihop med nyhetsmeny är i kryssad i nyhetsmodulen (se Fliken Övrigt under Nyheter).

Nyhetsmenyn fungerar enbart ihop med nyhetsmodulen, inte ihop med evenemangskalendern eller blogg.

Det är heller ingen idé att använda nyhetsmeny om du visar en nyhetsmodul som har ett filter - nyhetsmenyn känner inte av detta filter utan visar alla artiklar i det arkivet vilket kan bli missvisande.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?