help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund skapa bildnyheter

Sitevision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, exempelvis som en notis på startsidan eller som ett arkiv för alla nyheter. Det går att länka en bild till en artikel istället för enbart en rubrik. Det är detta scenario vi ska beskriva här.

För att underlätta för redaktörer som ska lägga till nyheter kan du skapa en artikelgenväg eller välja att lägga dit en länk som öppnar en nyhetsmall direkt under det arkiv där du vill lägga till nyheten.

Skapa bildnyheter

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion som länkar en bild sätts upp. På startsidan ska de senaste tre artiklarna visas med en bild. Tre delmoment krävs för denna funktionalitet.

Delmoment 1: Skapa arkivet där nyheterna ska lagras

1. Markera den sida i navigatorn där arkivet ska skapas.

2. Välj Skapa Ny i verktygsfältet. Välj typen Arkiv och ge arkivet ett namn. Klicka OK.

Skapa arkiv

Delmoment 2: Skapa nyhetsmall (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Finns en nyhetsmall, gå till delmoment 3.

1. Växla till Sidmallar i menyn i Navigatorn.

Mallar

2. Skapa en ny mall, och basera den gärna på en annan mall som har en mallyta.

3. Lägg till tre textmoduler på den nya mallen för Rubrik, Ingress och Innehåll.

4. Lägg till en bildmodul.

5. Byt namn på modulerna så att nyhetsmodulen vet vilka fält den ska hämta information ifrån. Döp text — och bildmodulerna till följande namn:

  • Rubrik — här fyller du i rubriken på sidan
  • Ingress — om du vill använda en ingress så tar du med en sådan modul
  • Innehåll — här ska du fylla i innehållet i nyheten.
  • Bild — om du vill ha med en bild i nyhetsmodulen.
Byt namn

Det går inte att använda metadatat Sidans namn till Rubriken för artikelmallar. Detta på grund av att artikeln automatiskt tar rubriken och datum som sidans namn.

För att byta namn på en modul så högerklickar du på modulen och väljer alternativet Byt namn. Fyll i ett namn och avsluta inmatningen med ett enterslag.

Det går bra att utelämna de moduler du inte vill ha i nyhetsmallen, exempelvis Ingress och Bild.

6. Nu måste du göra modulerna tillgängliga för användarna. Detta gör du genom att konvertera till innehållsyta. För att kunna konvertera befintliga moduler till en innehållsyta krävs det att modulerna ligger i en layout. Om dina moduler inte redan ligger i en layout, lägg dem i en layout. Det gör du genom att högerklicka på den översta modulen och välj alternativet "Lägg i layout" . Dra in övriga modulerna i den nya layouten. Högerklicka sedan på layouten och välj alternativet "Konvertera till innehållsyta".

Ett tips är att ställa in de olika textmodulerna med text enligt "Skriv rubriken här..." med rätt formatmall. Då blir det lättare att använda mallen.

visa texter

För att få mellanrum mellan de olika textmodulerna, högerklicka på layouten i innehåll och välj alternativet Egenskaper. Ett ny vy visas och under Mellanrum kan du ställa in mellanrum mellan modulerna.

Mellanrum

7. Publicera mallen.

Delmoment 3: Skapa nyhetslistningen

1. Välj modulen "Nyheter" på sidan där du ska visa nyheter. I detta fall startsidan. Inställningar för nyheter visas.

Inställningar nyheter

2. Peka ut nyhetsarkivet som du skapade under delmoment 1. Detta gör du genom att klicka på länken Lägg till under Visa artiklar från. En ny visas där du får leta fram arkivet i strukturen.

Källa arkiv

3. Gå till fliken Begränsningar och välj hur många nyheter som ska visas på startsidan exempelvis 5.

Begränsningar

4. Gå till fliken Innehåll och bestäm hur nyheterna ska visas. Som standard visas här en lista med Publiceringsdatum, Artikel bild(Metadata), Artikel rubrik (Metadata), Artikel ingress(Metadata) och Länk till artikel. Det går att lägga till fler värden (exempelvis metadata, bild, datum osv) med hjälp av länken Lägg till....

Innehåll

I detta fall vill vi enbart visa Artikel bild (Metadata).

5. Markera alternativet Publiceringsdatum i listan och klicka på krysset till höger för att ta bort det fältet. Upprepa för Artikel rubrik Artikel ingress och Länk till artikel.

Ta bort publiceringsdatum

6. Markera alternativet Artikel bild (Metadata) och dubbelklicka. Nu visas följande inställningar:

Resultat

Ställ in följande:

  • Begränsa bildernas storlek - om du vill ha en maxbredd
  • Placering - om bilderna ska visas till vänster eller höger
  • Länk - gör länk av bilden - se till att länka bilden till artikeln.

7. Nu har vi visat hur vi vill att nyhetsmodulen ska presentera våra nyheter. Klicka OK och publicera sidan. Klart! Resultatet blir:

Bildresultat

6. Om du vill att redaktörer enkelt ska kunna skapa nya nyheter så kryssar du i Visa länk för att skapa nya artiklar under fliken Arkiv och peka ut den nyhetsmall som vi skapade i delmoment 2.

INställningar

Resultatet blir att de redaktörer som har skrivrättigheter på arkivet ser en länk "Lägg till artikel" under nyhetsmodulen.

 

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?