help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Nyheter

Modulen Nyheter listar artiklar från arkiv och RSS. Du kan med enkla inställningar bestämma hur artiklarna ska presenteras. Exempelvis om enbart datum och rubrik ska visas eller hela nyheten (datum, rubrik, ingress, bild och innehåll).

Skärmdump på Nyheter

Nyhetslistning med länkade rubriker

Nyhetslistning med bild, rubrik och ingress

Du kan också ange hur många artiklar som ska visas med hjälp av begränsningar eller filter som baseras på metadata. Exempelvis om du bara vill visa nyheter som är märkta med ett speciellt metadata.

Om du vill ändra datum för publicering på en artikel så gör du det genom att välja Egenskaper på artikel -> Inställningar -> Publiceringsdatum. På det sättet kan du flytta över artiklar i efterhand till din webbplats men se till att artikeln får det datum som det hade.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?