help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lathund Bildbank

Det är tre steg (delmoment) du måste genomföra för att bildbanken ska fungera:

Bildbanken söker efter bilder i en speciell mapp (som man pekar ut i delmoment 3). Sökning görs på bildnamn och de metadata som är kopplade till bilden. Det går även att bläddra efter bilder baserat på kategorier. Bilderna kategoriseras efter det metadatafält som man sätter upp i delmoment 1.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?