help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Delmoment 3

Ställa in bildbanksmodulen

1. Lägg till modulen Bildbank som finns under modulväljaren Bild och media.

2. Markera den mapp som ska visas i bildbanken genom att klicka på bildikonen. Bläddra fram befintlig mapp i bildarkivet.

Inställningar bildbank

Markerar du inte någon mapp så visas bilder från hela bildarkivet, vilket kan bli lite tungt.

3. Gör sedan inställningar för bildfilter , hur besökaren gör ett urval av vilka bilder som ska visas och eventuella bildbeskrivningar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?