help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Delmoment 2

Lägga till en bild med metadatavärde

1. Gå till bildarkivet. (För att komma till bildarkivet klickar du på kuben längst upp till höger)

Gå till bildarkiv

2. Markera den mapp där bilderna ska hamna och klicka sedan på länken Ladda upp bild för att ladda upp en ny bild.

Ladda upp bild

3. När en bild är uppladdad, markera den i bildarkivet. Nu kan du fylla i fältet Bildbeskrivning (som är standard och finns på alla bilder).

Bildbeskrivning

 4. Om du i Delmoment 1 har skapat ett metadatavärde för kategori som du vill fylla i, markera bilden och välj Egenskaper. Då visas metadatat och du kan fylla i ett värde.

Lägg till metadata

5. Klart!

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?