help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Taggmolnsresultat - Avancerat

Avancerat

Sortering

Använd egen sortering av träffar

Bocka i denna ruta och klicka på länken Lägg till för att lägga till ett sorteringsfält. En ny visas där du får välja fält - ett sorteringsbart (ett fält som inte är analyserat och inte har fler värden) fält som finns i sökindexet. Exempelvis "name" eller "title samt ange om resultatet ska visas i stigande eller fallande ordning.

Exempel: För att sortera efter senast publiceringsdatum så anger du fältnamnet lastpublished och väljer Fallande sortering.

Mallar

Här finns mallar där du själv kan styra utseendet på listningen om du kan hantera skriptspråk.

 Hjälp med skript ingår inte i supportavtalet.

Använd egen mall för struktur av delmallar

Denna mall ändrar du i om du vill ändra hur taggmolnresultatet är uppbyggt. Det vill säga om du vill ändra ordningen på hur saker presenteras.

Använd egen mall för sökträffar

Denna mall ändrar du om du vill påverka utseendet på hur resultatet av taggarna presenteras. Exempelvis om du vill lägga till mer information från ett metadatafält.

Använd egen mall för uppdelning av träffar

Denna mall ändrar du om du vill påverka visningen av sidnumreringen.

Använd egen mall för felmeddelanden

Denna mall ändrar du om du vill påverka hur felmeddelanden visas.

Ytterligare information för utvecklare (endast på engelska)

Koden i de egna mallarna för denna modul använder SiteVisions publika API
Tillgängliga element i den egna mallen

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?