help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Taggmolnsresultat - Urval

Fliken taggmolnresultat

Urval

Här pekar du ut det ställe där metadatafältet är uppsatt (exempelvis på webbplatsen, en delgren eller ett arkiv) eller där den används (om du använder mallmetadatat Nyckelord).

Klicka på knappen Lägg till för att lägga till en sida/mapp/arkiv. .

Taggar kan bara vara av typen envalsmetadata, flervalsmetadata eller nyckelord. 

Metadatafält

Klicka på knappen Lägg till för att välja bland de metadatafält som finns skapade på den startpunkt du pekade ut under Visa taggar från.  

En lista visas med de metadatafält som finns att välja på.

Om du inte ser det metadata för taggar som du tänkt använda i listan så har du kanske pekat ut fel ställe under Visa taggar från eller inte ställt in metadatafältet rätt.

 Följande begränsningar/inställningar gäller för metadatafältet:

  • Metadatafältet måste vara av typen enval, flerval eller nyckelord
  • Vissa inställningar på metadatafältet

Tidsintervall

Visa endast sidor med nya taggvärden

Denna bockar du i om du enbart vill visa aktuella sidor.

Antal dagar bakåt i tiden

Inställning för att begränsa för hur långt bak i tiden som taggar ska räknas. På detta sätt får du en överblick över vilka taggar som är relevanta just nu. Standardinställningen är 30 dagar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?