help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Taggmolnresultat - Utseende

Här ställer du in utseendet på hur resultatet av taggmolnet ska visas.

Utseende

Formatmallar

Här väljer du formatmallar för följande inställningar:

Träffrubrik

Styr formatmallen på rubriken i taggmolnsträffarna. Välj formatmall i listan.

Träffutdrag

Visar träffutdrag. Välj formatmall i listan. 

Tid och storlek

Visar tid och storlek under varje träff. Välj formatmall i listan. 

Sökväg

Visar sökväg under varje träff. Välj formatmall i listan.

Uppdelning

Visar sidnumrering.  Välj formatmall i listan.

Felmeddelande

Visar felmeddelanden. Välj formatmall i listan.

Sökväg, tidpunkt & storlek

Ikoner

Visa ikon framför träffrubrik

Denna bockar du i om du önskar en dokumentikon till vänster om varje träff.

Ikon vid varje träff

Färger

Bakgrundsfärg varannan träff

Om du vill varannanradsfärga träffarna så bockar du i denna ruta och väljer färg i dropplistan.

Varannaradsfärgning

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?