help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Så bygger du mallar - Checklista

Generellla delar

Kriterier

Förklaring

Validerar enligt W3C

Mallarna ska validerar enligt W3C-standarder

Relativa formatmallar

Relativa formatmallar för en responsiv, tillgänglig
webbplats, uppsatta i Sitevision

Relativa mått

Relativa mått för en responsiv, tillgänglig
webbplats

Korrekta rubriknivåer

I mallen bör rubriknivåer användas enligt standarder (H1,H2,H3)

Webbplatsfärger

Färger ska sättas upp i Sitevision för att enkelt kunna förvaltas av administratören.

Antal formatmallar

Håll ner antalet formatmallar och sätt behörigheter på dessa för att underlätta för redaktörer.

Behörigheter

Behörighetsstyr delmallar, mallbilder, formatmallar samt webbplatsfärger för att underlätta för redaktörer.

Sidmallar

Kriterier

Förklaring

Beskrivande namngivning

Förenkla förvaltning genom god namngivning av layouter/Spalter/Rader och moduler

Antal mallar

Håll ner antalet och behörighetsstyr mallar för förenklad administration. Använd vyer istället för att skapa många mallar.

Webbplatsen

Kriterier

Förklaring

Dekorationer

Bygg upp designelement på undersidor med dekorationer för att enkelt kunna återanvända designer.

Uppbyggnad av innehåll i mallar

Förenkla förvaltning genom god namngivning av layouter/Spalter/Rader och moduler.

Teman

Använd teman i de fall som modulen hanterar detta. Alla moduler från Sitevision Marketplace användar sig av teman för färg och form.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?