help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

2. Aktivera ett publiceringsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Det innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

På en sida eller delgren kan du välja att aktivera ett eller flera av arbetsflödena som publiceringsflöden. När användaren publicerar en sida kommer publiceringsflödet att startas. Om användaren saknar publiceringsrättigheter på sidan är publiceringsflödet obligatoriskt om det är aktiverat.

Så här gör du

1. Högerklicka på en sida och välj Egenskaper. Välj panelen Publiceringsflöde under kategorin Funktioner. Dialogrutan Egenskaper / Publiceringsflöde öppnas.

Publiceringsflöden kan ärvas från ovanliggande sida. Om ett ärvt publiceringsflöde finns på sidan så ser du det som förvalt i droplistan.

Publiceringsflöden

2. Klicka på droplistan för att göra en inställning för sidan.

Du kan välja :

  • Inget publiceringsflöde
  • Använd eget publiceringsflöde

Det går att välja mellan att inte ha något publiceringsflöde på aktuell sida, att ha ett eget publiceringsflöde för aktuell sida eller att välja mellan flera flöden.

Om du väljer att använda ett eget flöde visas ytterligare en inställning där du får lägga till ett eller flera flöden (som du eller en administratör har ställt in på webbplatsinställningar):

Lägg till flöden

Klicka på länken Lägg till för att aktivera ett flöde på denna sida och underliggande.

3. När publiceringsflödet är aktiverat gäller detta för sidan och underliggande sidor. Så om en redaktör inte har publiceringsrättighet så startar ett flöde istället. En redaktör kan också ha publiceringsrättighet men kanske ändå vill välja att starta ett flöde.

Om inte publiceringsflödet ska vara tillgängligt för alla är det möjligt att behörighetsstyra publiceringsflöden på webbplatsinställningar.

Starta ett publiceringsflöde

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera publiceringsflöden".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?