help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

4. Åtgärda ett publiceringsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Det innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen, ett publiceringsflöde. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

Som redaktör kan du starta ett publiceringsflöde när du publicerar en sida. Beroende på hur arbetsflödet är inställt går ett mail till den eller de användare som ska justera eller granska sidan i nästa steg av flödet.

Mail från flödet

Så här gör du

1. Klicka på länken i mailet för att komma till den sida publiceringsflödet gäller. Sidan öppnas i en webbläsare.

2. Logga in i redigeringsläget i Sitevision om du inte redan är inloggad. Längst upp på sidan hittar du en blå list som visar att sidan ingår i ett publiceringsflöde.

3. Klicka på ikonen Åtgärda i Sidolisten. Dialogrutan Publiceringsflöde öppnas.

Här kan vem som helst som har behörigheten "Övervaka publiceringsflöden" gå in och åtgärda steget (godkänna eller avslå publiceringen). Dock bör den som har behörighet att åtgärda tänka på att den “förbipasserar" den eller de justerare och granskare som är satta som ägare på varje specifikt steg.

Statusinformation och åtgärda ikon

4. Skriv en kommentar om steget du godkänner. Kommentaren skickas med till nästa användare i kedjan av steg i publiceringsflödet. Om inget mer steg finns kan du se kommentaren under Historik.

Åtgärda

5. Klicka på Godkänn eller Avslå beroende på om publiceringsflödet ska gå vidare till nästa steg eller om det ska avbrytas. Beroende på hur arbetsflödet är inställt kommer antingen flödet startas om eller avbrytas helt om du klickar på Avslå.

Godkänn

Historik

I historik visas avslutade tidigare publiceringsflöden. Klicka på pilen för att se ytterligare information om flödet i loggen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?