help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Guide Publiceringsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Det innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

I den här guiden visar vi hur du lägger till ett arbetsflöde och hur du startar och hanterar ett befintligt arbetsflöde.

Arbetsflöde och Publiceringsflöde

Ett arbetsflöde är det flöde som du ställer in centralt på webbplatsen. Antalet arbetsflöden varierar beroende på hur er organisation ser ut.

På en sida eller delgren kan du välja att aktivera ett eller flera av arbetsflödena som publiceringsflöden. När användaren publicerar en sida kommer publiceringsflödet att startas. Om användaren saknar publiceringsrättigheter på sidan är publiceringsflödet obligatoriskt om det är aktiverat.

För att kunna använda publiceringsflöde krävs det att Sitevision är kopplat till en katalogtjänst.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar" samt "Hantera publiceringsflöden".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?