help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Skapa ett publiceringsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Ett arbetsflöde innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

Så här gör du

1. Gå till Webbplatsinställningar och panelen Arbetsflöde. Dialogrutan Lägg till arbetsflöde öppnas.

Arbetsflöden

Här kan du se eventuella arbetsflöden som finns på webbplatsen och skapa nya arbetsflöden.

2. Ge arbetsflödet ett namn och beskriv hur det ska användas. En tydlig namngivning och beskrivning underlättar arbetet med arbetsflöden när en sida ska publiceras.

Lägg till arbetsflöden

3. Klicka på knappen Lägg till steg för att välja vilka steg som ska ingår i arbetsflödet. En droplista visas där du kan välja mellan stegen Justera, Granska och Publicera.

Klicka på krysset längst till höger på steget för att ta bort det från arbetsflödet.

Steg

4. Gör inställningar för respektive steg i arbetsflödet. Inställningarna du kan göra handlar om namngivning av steget, ägare, vad som ska ske i samband med steget och vem/vilka som ska få notifieringar om steget. Läs mer om inställningarna för stegen i arbetsflödet.

5. Gå till fliken Behörighet och ställ in vilka roller användarna behöver tillhöra för att kunna starta arbetsflödet.

6. Välj Kan användas av alla roller i droplistan för att ge samtliga användare tillgång till arbetsflödet.

Välj Kan endast användas av följande roller i droplistan för att specificera vilka roller användarna måste tillhöra för att kunna starta arbetsflödet.

7. Klicka på OK när du är nöjd med inställningarna för arbetsflödet. Arbetsflödet är redo för användarna att starta i samband med publicering av en sida.

Aktivera ett arbetsflöde

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?