help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

3. Starta ett publiceringsflöde

I Sitevision kan du skapa arbetsflöden för publicering av webbsidor. Det innebär att sidan måste genomgå ett antal, i förväg uppsatta steg i samband med publiceringen. Steg i ett arbetsflöde kan till exempel handla om att någon ska granska och godkänna en sida innan publicering. Det går även att använda arbetsflöden för att skicka en påminnelse om att en sida ska översättas till ett annat språk.

I samband med att du publicerar en sida kan du välja att starta ett publiceringsflöde. Beroende på hur publiceringsflödet är inställt kommer olika saker hända i nästa steg i flödet. För att publiceringsflödet ska vara tillgängligt behöver det aktiveras på sidan eller delgrenen.

Så här gör du

1. Klicka på knappen Publicera i sidolisten. Dialogrutan Publicera öppnas.

2. Välj vilket publiceringsflöde du vill använda under fliken Allmänt -> Publiceringsflöde. Antalet publiceringsflöden du kan välja mellan är beroende av vilka arbetsflöden som finns på webbplatsen och vilka publiceringsflöden som är aktiverade på sidan eller delgrenen.

Publiceringsflöden

3. Skriv en kommentar om till exempel vad du gjort och vad du vill att nästa person i flödet ska göra med sidan. Kommentaren kan du se under Sidaktiviteter. Kommentaren kommer även med i det mail som eventuellt går till den person som äger nästa steg i flödet.

Åtgärda ett publiceringsflöde

För användare som saknar behörigheten Publicera är publiceringsflödet obligatoriskt i samband med publiceringen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?