help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Bakgrund

Under panelen Bakgrund finns inställningar för bakgrundsfärg och/eller bakgrundsbild på sidan.

Bakgrund

Bakgrund

Om du vill ändra bakgrunden på webbsidan väljer du bakgrundsfärg eller bild här. Om inte bakgrunden är aktiverad så hämtas bakgrundsinställningar från sidans mall.

Bakgrundsfärg

I listan väljer du den färg som du vill ha som bakgrundsfärg. Listan hämtar alla färger som är inställda på webbplatsen.

För att ta bort en vald bakgrundsfärg, klicka på krysset till höger om färgnamnet.

Bakgrundsbild

Om du vill använda en bakgrundsbild, bock i rutan så visas fler inställningar.

Bakgrundsbild

Bild

Bläddra fram aktuell bild genom att klicka på bildikonen. En struktur över bildarkivet visas där du får peka ut rätt bild.

Placering

Välj placering för bilden. Följande alternativ finns för placering av bakgrundsbilden.

 • Uppåt — Vänster
 • Uppåt — Mitten
 • Uppåt — Höger
 • Mitten — Vänster
 • Mitten — Mitten
 • Mitten — Höger
 • Nedåt — Vänster
 • Nedåt — Mitten
 • Nedåt — Höger

Standard är Uppåt-vänster.

Upprepning

Följande alternativ finns som val om du vill att bakgrundsbilden ska upprepas.

 • Horisontellt och vertikalt
 • Horisontellt
 • Vertikalt
 • Ingen upprepning

Standard är - Horisontellt och vertikalt.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?