help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Aktivitetsstrøm

Modulen Aktivitetsflöde viser innlegg i en feed på startsiden, gruppesidene og profilsiden. Hva de ansatte ser, avhenger av hvilke personer og grupper de følger eller er medlem av.

Medarbeiderne kan skrive innlegg i sin personlige strøm og i gruppene de er medlem av. I innleggene sine kan de tagge andre med @, bruke emojis, lage avstemninger og legge ved filer, bilder og GIF-er. Alle kan redigere sine egne innlegg og kommentarer.

De med tilgang på høyt nivå (administratorrolle eller gruppeadministrator) kan også redigere og slette andres innlegg.

Ansatte kan også like, dele og kommentere innlegg.

Modulen plassert på startsiden

En aktivitetsstrøm er tilgjengelig på intranettets startsider (2-kolonne og 3-kolonne). Her ser hver enkelt bruker innlegg fra kontaktene sine og fra gruppene sine.

Aktivitetsflöde på startsida

Modulen plassert på profilsiden

Det finnes en aktivitetsstrøm på profilsiden. På din egen profilside vil du se din egen aktivitetsstrøm, og hvis du besøker en annen brukers profil, vil du se deres aktivitetsstrøm.

Aktivitetsflöde på egen profilsida.

Modul plassert på gruppesiden

Modulen for aktivitetsstrøm er plassert i den midterste kolonnen i gruppemalen. Hver gruppeside viser dermed en aktivitetsstrøm med innlegg skrevet av gruppens medlemmer. Brukere som har tilgang til gruppesiden, kan deretter kommentere, like og dele innlegg i strømmen.

Innlegg fra gruppen vises også i aktivitetsstrømmen på startsiden for alle medlemmene i gruppen.

aktivitetsflöde i mina grupper

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?