help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Aktivitetsflöde

Med modulen Aktivitetsflöde visar du inlägg från grupper eller kontakter. Modulen används exempelvis på startsidan på ett intranät eller på en gruppsida - ställen där du vill samla ihop inlägg från olika personer.

Aktivitetsflöde 2 inlägg

Inställningar för Aktivitetsflöde

Inlägg

Visa alla (egna, kontakters och gruppers)

Detta alternativ är standardinställningen. Den visar statusuppdateringar för användarens alla kontakter och grupper. Inställningen används ofta på till exempel startsidan på ett intranät.

Visa aktivitetsflöde baserat på sida

Detta alternativ visar inlägg som är specifika för aktuell sida. Inställningen används ofta när modulen läggs i mallen för profil- och gruppsidor.

Visa ett enskilt inlägg

Nämns du i ett inlägg och får en notis? Klicka på notisen och inlägget öppnas upp i en ny vy. Där visas enbart valt inlägg.

Visa aktivitetsflöde baserat på etikett

Detta alternativ används för att visa inlägg och kommentarer som "taggats" med en viss etikett. När ett inlägg eller kommenterar "taggas", hamnar en kopia av inlägget i ett aktivitetsflöde kopplat till etiketten.

Max antal inlägg

Ställ in antal inlägg som ska visas i aktivitetsflödet genom att ange en siffra. Standardinställningen är 10 stycken.

Max antal kommentarer

Ställ in antal kommentarer som ska visas i aktivitetsflödet genom att ange en siffra. Standardinställningen är 10 stycken.

Visa inmatningsfält för statusuppdateringar

Bocka i "Visa inmatningsfält för statusuppdateringar" för att användarna ska kunna skriva uppdateringar i modulen.

Platshållare

Ange en text som står i inmatningsfältet. texten försvinner när användaren klickar i fältet. Standardtexten för platshållaren är "Skriv ett inlägg...".

Inställningar aktivitetsflöde2

Inställningar

Inställningar aktivitetsflöde 2

Tillåt omröstningar

Nu kan du tillåta omröstningar i aktivitetsflödet. Genom att klicka i rutan så har användare möjligheten att i ett inlägg starta en omröstning.

Visa ledtexter för knappar

Vill du ha ledtexter till dina ikoner? Genom att klicka i rutan för Visa ledtexter för knappar så visas text för användaren.

aktivitetsflöde ledtexter

Tillåt omnämningar (@namn)

Här går det att välja om det ska gå att göra omnämningar (mentions) i aktivitetsflödet

Bildinställningar

Under bildinställningar kan du välja om du vill visa bilderna i dess originalstorlek eller anpassa storlek i bredd och höjd.

Anpassa storlek för aktivtetsflöde
 • Behåll originalstorlek - om du vill behålla storleken på originalbilden.
 • Anpassa storlek - Anpassa storleken genom att ange största bredd på bilden.
 • Begränsa synlig höjd - Bocka i denna om du vill ange största höjd.

Målsidor

Under målsidor ställer du in de målsidor som du vill att systemet använder.

 • Använd en egen profilsida för att visa information om personer - här ställer du in vad som ska hända om man klickar på profilbilden. Då vill du komma till profilsidan.
 • Använd en egen sida för att visa tidslinjen för en etikett - här ställer du in vad som ska hända om man klickar på en etikett. Då vill du komma till en sida som visar alla inlägg med denna etikett.
 • Använd en egen sida för att visa ett inlägg i aktivitetsflödet - här ställer du in vad som ska hända när du klickar på datumet, då visas enbart det inlägget.
 • Använd en egen sida för att visa information om en fil - här ställer du in en sida som innhåller en Alla filer-modul.
Målsidor

Utseende för knapp

Här ställer du in hur knappen för Visa fler inlägg ska visas.

Utseende för knapp

Typ

Här går det att välja något av följande:

 • Konturknapp
 • Länkknapp
 • Tetxlänk
 • Knapp
Konturknapp

Exempel på Konturknapp (Vid hover blir den inverterad)

Länkknapp

Exempel på länkknapp

Textlänk

Exempel på textlänk

Knapp

Exempel på Knapp.

Färg

Det går att välja följande under färg, om du har valt Knapp eller Konturknapp:

 • Standard - tar Bakgrundsfärg Standard från Elementfärger i tema
 • Profilfärg - tar profilfärg från tema
 • Primär - tar primärfärg från tema
 • Sekundär - tar sekundärfärg från tema

Storlek

Det går att välja följande storlekar på knappen:

 • Stor
 • Normal
 • Liten
 • Smal
Stor knapp

Exempel på stor knapp

Normal knapp

Exempel på normal knapp

Liten knapp

Exempel på liten knapp

Smal knapp

Exempel på smal knapp

Tillgänglighet

Högsta rubriknivå

För att du ska ha möjlighet att ha korrekta rubriknivåer i modulen så har vi lagt till en h2 som standard som rubriknivå. Här kan du ändra denna så att det passar din design och blir rätt rubriknivå. Det går att ändra till allt från h1-h6 för att kunna matcha in rätt rubriknivå i aktivitetsflödet.

Tillgänglighet rubriknivåer

Färgen på exempelvis bakgrund, text och kantlinje styrs av ditt Envision-tema.

Om du inte har ställt in något Envision tema används grundinställningar. För att ställa in ett tema så gör du det under Webbplatsinställningar -> Utseende -> Tema .

Denna modul kräver licens för Sitevision intranät.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?