help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fanen Generelt

Metadata er informasjon om siden du er inne på. Det kan være alt fra informasjon om hvem som opprettet siden og når den ble opprettet, til hvem som er ansvarlig for siden og lenker til siden. Når du legger til et nytt metadatafelt, må du gjøre innstillinger for metadatafeltet.

Under fanen Generelt gir du metadatafeltet et navn og en beskrivelse. Du bestemmer også hvilken metadatatype metadatafeltet skal være og om det skal være obligatorisk for brukerne å fylle ut ved publisering. Du kan også angi om metadataværdien skal arves nedover i strukturen.

Inställningar för fliken Allmänt när man ska lägga till ett nytt metadatafält

Slik gjør du det

Navn på metadatafelt

Navnet på metadatafeltet er navnet som vises når brukerne fyller inn en metadataverdi. Navnet må derfor være så tydelig som mulig og angi hvordan metadatafeltet brukes. Et metadatafelt må ha et navn.

Beskrivelse

Beskrivelsen er en kort tekst om metadatafeltet og hvordan det brukes på nettstedet. Her kan du gi instruksjoner til brukerne eller skrive et lite notat til deg selv og andre om hva metadatafeltet gjør. Beskrivelsen vises i kursiv tekst under navnet på metadatafeltet og er synlig når du fyller ut en metadataværdi.

Feltet er obligatorisk

Et metadatafelt som er satt til å være obligatorisk, må ha en metadataværdi når du publiserer det. Merk av i boksen for å gjøre metadatafeltet obligatorisk å fylle ut ved publisering. Obligatoriske metadatafelt er merket med en rød stjerne til høyre for metadatafeltnavnet.

Visar metadatafält med beskrivningstext.

Exempel på obligatoriskt metadatafält med namnet Sökord och en beskrivande text.

Type metadata

Du kan velge mellom en rekke metadatatyper når du legger til et nytt metadatafelt. Valget av metadatatype avhenger av hvordan metadataene skal brukes. Standard metadatatype er Tekstmetadata. Klikk på overskriften Metadatatype for å velge metadatatype.

Välj metadatatyp

Det er ikke mulig å endre metadatatype i etterkant.

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen " Administrer metadatafelter".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?