help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Fliken Allmänt

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan. När du ska lägga till ett nytt metadatafält behöver du göra inställningar för metadatafältet.

Under fliken Allmänt ger du metadatafältet ett namn och en beskrivning. Du bestämmer även vilken metadatatyp metadatafältet ska vara och om det ska vara obligatoriskt för användarna att fylla i vid publicering. Du kan även ställa in om metadatavärdet ska ärvas nedåt i strukturen.

Inställningar för fliken Allmänt när man ska lägga till ett nytt metadatafält

Så här gör du

Namn

Metadatafältets namn är det namn som visas när användarna ska fylla i ett metadatavärde. Namnet behöver därför vara så tydlig som möjligt och indikera hur metadatafältet används. Ett metadatafält måste ha ett namn.

Beskrivning

Beskrivningen är en kort text om metadatafältet och hur det används på webbplatsen. Här kan du alltså ge instruktioner till användarna eller skriva en liten minnesanteckning för dig själv och andra om vad metadatafältet gör. Beskrivningen visas i kursiv text under metadatafältets namn och syns när ett metadatavärde ska fyllas i.

Fältet är obligatoriskt

Ett metadatafält som har inställningen att vara obligatoriskt måste ha ett metadatavärde när du publicerar det. Kryssa i rutan för att göra metadatafältet obligatoriskt att fylla i vid publicering. Obligatoriska metadatafält markeras med en röd asterisk till höger om metadatafältets namn.

Visar metadatafält med beskrivningstext.

Exempel på obligatoriskt metadatafält med namnet Sökord och en beskrivande text.

Metadatatyp

Du kan välja mellan en mängd olika metadatatyper när du ska lägga till ett nytt metadatafält. Vilken metadatatyp du ska välja beror på hur metadatat ska användas. Förvald metadatatyp är Textmetadata. Klicka på rubriken Metadatatyp för att välja metadatatyp.

Välj metadatatyp

Det går inte att ändra metadatatyp i efterhand.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Hantera metadatafält"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?