help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Legg til metadatafelt - fanen Fullmakt

Metadata er informasjon om siden du er inne på. Det kan være alt fra informasjon om hvem som opprettet siden og når den ble opprettet, til hvem som er ansvarlig for siden og lenker til siden. Når du legger til et nytt metadatafelt, må du gjøre innstillinger for metadatafeltet.

Under fanen Fullmakt angir du hvilke roller og dermed brukere som skal ha tilgang til metadatafeltet for å legge til metadataværdien. Du kan også angi om metadatafeltets verdi kan vises i moduler.

Fliken behörighet

Rettigheter

Synlig for alle brukere uavhengig av rolle

Velg alternativet Synlig for alle brukere uavhengig av rolle for metadatafelter som alle brukere skal se.

Synlig for følgende roller

Hvis du i stedet velger alternativet Synlig for følgende roller, kan du velge fra en liste hvilke roller som skal ha tilgang til metadatafeltet i publiseringsdialogen. Rollene du kan velge mellom, er de samme som når du angir tillatelser på et nettsted eller en side.

Synlig för följande roller

Hvis en redaktør har rettigheten "Administrer metadatafelt", vil han eller hun alltid se metadatafeltet på stedet der metadataene er opprettet, selv om det er rettighetsstyrt slik at bare administratoren kan se feltet. Hvis feltet for eksempel er opprettet på nettstedet, kan redaktøren se og endre feltet der, men på undersider har redaktøren ikke tilgang til feltet.

Felt kan settes inn i moduler (f.eks. Tekst)

Hvis du vil at et felt skal være enkelt å skrive ut, for eksempel i en tekstmodul, merker du av i denne boksen.

Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle metadatatyper. Den er tilgjengelig for metadatatypene:

  • Tekst
  • Enkelt valg
  • Flere valgmuligheter
  • Systemverdi
  • Bruker
  • Nøkkelord
  • Dato
  • Lenke til tekstmodul/bildemodul/mediemodul
  • Antall

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?