help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till metadatafält - fliken Behörighet

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan. När du ska lägga till ett nytt metadatafält behöver du göra inställningar för metadatafältet.

Under fliken Behörighet anger du vilka roller och i förlängningen användare som ska få tillgång till metadatafältet för att lägga till metadatavärden. Du kan även ange om metadatafältets värde ska kunna visas i moduler.

Fliken behörighet

Rättigheter

Synlig för alla användare oavsett roll

Välj alternativet Synlig för alla användare oavsett roll för metadatafält som alla användare ska få se.

Synlig för följande roller

Om du istället väljer alternativet Synlig för följande roller får du möjligheten att via en lista välja bland de roller som ska få åtkomst till metadatafältet i publiceringsdialogen. Rollerna du kan välja mellan är samma som när du sätter behörigheter på en webbplats eller sida.

Synlig för följande roller

Om en redaktör har rättigheten ""Hantera metadatafält" så kommer denna alltid att se metadtafältet på den plats där metadatat är skapat även om det är behörighetsstyrt så att enbart administratören ska få se fältet. Exemplevis om fältet är skapat på webbplatsen så kan redaktören se och ändra fältet där men på undersidor får inte redaktören tillgång till fältet.

Fältet får infogas i moduler (t.ex. Text)

Om du vill att ett fält ska kunna skrivas ut enkelt i exempelvis textmodul kryssar du i denna ruta.

Denna inställning finns inte på alla metadatatyper. Den finns för metadatatyperna:

  • Text
  • Enval
  • Flerval
  • Systemvärde
  • Användare
  • Nyckelord
  • Datum
  • Koppling till textmodul/bildmodul/mediamodul
  • Nummer

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?