help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Video

Videomodulen viser mp4-filer (også .mov) ved hjelp av HTML 5.

Last opp mp4- eller .mov-filen til filarkivet i Sitevision og merk filen med denne modulen.

Video

Klikk på pilen for å starte filmen. (Dette er bare et eksempelbilde, ikke en video).

Spelare

1. Sett filmen på pause

2. Viser hvor lenge filmen har spilt/hvor lang filmen er.

3. Volum. Klikk på dette ikonet for å dempe lyden. Ellers kan den justeres ved å dra i den blå glidebryteren; jo mer du drar glidebryteren mot høyre, desto høyere blir lyden.

4. Fullskjerm. Åpner videoen i fullskjerm. Klikk på ESC for å gå tilbake.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?