help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommende i kalenderen - Microsoft 365

Med denne modulen kan du vise kommende kalenderhendelser på intranettet:

Microsoft kalender

Innstillinger

Følgende innstillinger kan gjøres i modulen:

Inställningar Microsoft kalender

Antall dager fra i dag som skal vises

Angi hvor mange dager frem i tid kalenderen skal vise innhold.

Oauth2-konfigurasjoner

Velg innlogging. Valgene hentes fra nettstedets innstillinger/oauth2-konfigurasjoner.

Utseende

Utseende Microsoft kalender

Antall kalenderoppføringer per rad

Velg hvor mange rader kalenderen skal vise.

Antall kalenderoppføringer som skal vises

Velg hvor mange kalenderoppføringer som skal vises i kalenderen.

Vis beskrivelse

Vis beskrivelsen for hver kalenderhendelse.

Maksimalt antall tegn som skal vises i beskrivelsen

Angi grensen for antall tegn som skal vises i beskrivelsen.

For å få tilgang til disse modulene må du sette opp en pålogging (OAuth2) for hver tjeneste.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?