help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommende i kalenderen - Google

Med denne modulen kan du vise kommende kalenderhendelser på intranettet:

Google kalender

Exempel på Google kalender

Innstillinger

Følgende innstillinger kan gjøres i modulen:

Inställningar Google Kalender

Vis kalender for innlogget bruker

Modulen bruker e-postadressen som brukeren har logget inn med på intranettet.

Vis en spesifikk kalender

Hvis du for eksempel har en felles kalender for en bestemt avdeling eller administrasjon, kan du velge å vise den. Velg alternativet "Vis en spesifikk kalender" og fyll inn ønsket kalender nedenfor.

Antall dager fra i dag som skal vises

Angi hvor mange dager frem i tid kalenderen skal vise innhold.

Oauth2-konfigurasjoner

Velg innlogging. Valgene hentes fra nettstedets innstillinger/oauth2-konfigurasjoner.

Utseende

Utseende Google kalender

Antall kalenderoppføringer per rad

Velg hvor mange rader kalenderen skal vise.

Antall kalenderoppføringer som skal vises

Velg antall kalenderoppføringer som skal vises i kalenderen.

Vis dato og klokkeslett

Vis dato og klokkeslett for hver kalenderhendelse.

Vis beskrivelse

Vis beskrivelsen for hver kalenderhendelse.

Følgende elementer må konfigureres i Google oAuth2-konfigurasjonen for at hendelseskalenderen skal fungere. Innstillingene gjøres i Google-konsollen.

Google Calendar API må være aktivert: https://developers.google.com/calendar/overview

Områder som kreves:
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

Krever HTTPS.

For å få tilgang til disse modulene må du sette opp en pålogging (OAuth2) for hver tjeneste.

Detta är en modul från Sitevision Marketplace. Om du vill ladda hem den så går du via menyn i navigatorn -> Marketplace i redigeringsläget på din webbplats.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?