help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Logg inn

Inloggningsruta

Med påloggingsmodulen kan du opprette et påloggingsskjema for en nettside. Den brukes for sider som ikke skal være tilgjengelige for allmennheten (ikke-offentlig), men for en eller flere bestemte grupper.

Innloggingsmodulen brukes også til å la brukere med redigeringsrettigheter logge inn i redigeringsmodus.

Hvis du allerede er logget inn og kommer til en innloggingsside, skriver modulen ut hvem du er logget inn som og viser en lenke for å logge ut.

Det er bare mulig å ha én påloggingsmodul per nettsted.

Det er mulig å ha norske tegn i brukernavnet, men ikke i passordet. Vi vil imidlertid fraråde å bruke norske tegn også i brukernavnet, da ikke alle systemer kan håndtere dette, for eksempel Office.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?