help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Innhold på en side

I sidebar på venstre side av redigeringsmodus finner du på menyen i navigatøren. I den øvre delen finner du sider, mapper og arkiver på webområdet. I det nederste området finner du innholdet på siden du har valgt i strukturen.

Gjennom innhold, kan du flytte moduler, oppsett, rutenett, gridrader og kolonner ved å dra dem til musepekeren. Du kan også høyreklikke på alle de ulike objektene innstillingene og få tilgang til egenskapene for dem.

Objekttyper

Det finnes fire typer objekter som kan forekomme i noen av innholdet på en side. Er det innholdsområder, moduler, oppsett deler og forståelsesfull elementer.

Innholdsområde

Ikonet for et innholdsområde er preget av en boks og innhold områdenavn.

Høyreklikk innholdsområdet legge til forståelsesfull deler, se nedenfor.

Modul

Moduler

Ikoner for moduler er forskjellig avhengig av modulen. Tekst- og bildmoduler har egne ikoner mens de andre modulene vises med en kube.

Forståelsesfull deler

Rutenett

Ikoner å bygge forståelsesfull består av rutenett og rad- og.

Oppsettet deler

Layout

Ikoner oppsett, avhenger av funksjonen oppsettet holder. Et oppsett med en "gammel mann" betyr at den holder en eller flere visninger med tilpasset innhold.

Se navigatøren tar "Display navigator".

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?