help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Element

Visa element

Element är ett sätt att paketera anpassningar av befintliga funktioner i Sitevision. Det kan exempelvis vara anpassningar av menyer eller skriptmodulen.

Det ger möjlighet att utveckla och underhålla innehåll på ett kontrollerat sätt. Där utvecklaren paketerar funktionaliteten och skickar det som ett tillägg till en kund. Detta förfarande består alltså av två delar:

 • Element -> För utvecklaren. Det är här som utvecklarna gör sina anpassningar som sedan kan exporteras som ett tillägg. Kräver behörgheten "Hantera utvecklarfunktioner".
 • Tillägg -> För admininstratören. Det är här som administratören lägger till sina tillägg och aktiverar dem som de köpt/beställt av en partner. Kräver behörigheten "Hantera tillägg".

Utvecklaren bygger alltså ett element som är anpassningar av en eller flera moduler. Dessa exporteras som ett tillägg som kunden lägger till på sin webbplats. Sedan kan redaktören använda dessa tillägg precis som en vanlig modul.

Välj skapa ny till vänster. Ge elementet ett namn och ange identifierare. Identifieraren ska vara organisationsnamn.merinfo.

Skapa ny

Nu visas ett element som inte har något innehåll.

Nytt element

Du kan nu paktera din funktionalitet. Du kan använda följande moduler:

 • Text
 • Bild
 • HTML
 • Inloggningsstatus
 • Skript
 • Meny
 • Relaterad information
 • Utskriftsversion
 • Innehållslista

Om du använder en bild så får du inte fram det vanliga bildarkivet utan det är ett tomt bildarkiv som visas. Du får alltså skicka med bilden i paketeringen.

Lägg till och anpassa de moduler du önskar. När du är klar så klicka på knappen Exportera till vänster. En ny vy öppnas för Export. Exporten sparas som en .sve-fil som du kan skicka till kunden.

När du jobbar med element kan du se och testa dem på dina webbsidor. De som har behörigheten "Hantera utvecklarfunktioner" kan se elementen under modulväljaren i en kategori som heter "Utkast".

Utkast

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element" . Element ingår i Portal och Enterpriseversionen av Sitevision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?