help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Filarkiv

Här kommer du åt alla filer som ligger i det centrala filarkivet, ett gemensamt arkiv som kan nås av samtliga användare. Här kan du lägga till nya filer, kategorisera filer och ta bort filer.

Det går även spara filer till ett specifikt arkiv kopplat till en särskild sida. Detta arkiv kallas Filer på sidan. Dessa filer kommer du inte åt från filarkivet, utan måste då utgå ifrån den sida som har filer i sitt lokala arkiv.

Du kan ladda upp samtliga filformat i filarkivet, inklusive de bildformat som går att ladda upp i bildarkivet.

visa filarkiv

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa filarkiv".

Ladda upp filer till filarkivet

För att ladda upp filer till filarkivet klickar du på ikonen Ladda upp. För att placera in filen i en mapp pekar du först ut mappen, och klickar därefter på Ladda upp. Det går också utmärkt att dra och släppa in filerna till mappen i efterhand.

Ladda upp fil till filarkiv

Obligatoriska metadata på fil

Om du har markerat att en fil i filarkivet ska använda obligatoriska metadata, så visas metadatavyn direkt när du laddar upp en fil:

Obligatoriska metadata på fil

Du måste då fylla i de värden som är markerad med röd asterisk, för de är obligatoriska för filen.

Skapa mapp i filarkivet

För att skapa en mapp i filarkivet klickar du på Skapa ny. Ge mappen sitt namn och klicka på OK. För att sedan placera filer i mappen, markerar du den och klickar på Ladda upp.  

Skapa mapp i filarkivet

Flytta filer

För att flytta en fil som kanske hamnade i fel mapp så är det bara att drag droppa filen till rätt plats. Släpp filen rakt på en mapp eller mellan två filer.

Flytta fil

Ta bort filer

För att ta bort en fil, markera filen och högerklicka och välj "Ta bort".

Ta bort fil

Filinformation och referenser

Om du markerar en fil i filarkivet visas mer information om filen.

Under referenser kan du se om, och i så fall var på webbplatsen som filen används.

filinformation och referenser på fil

Redigera fil

Om du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare" kan du se en knapp Redigera på vissa typer av filer (css/javascript/xml/vm/json).

Redigera fil

Klicka på knappen Redigera för att filen ska öppnas så att du kan redigera den direkt i en editor:

Redigera css-fil

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera funktioner för utvecklare".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?