help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Marketplace

Genom att klicka här kommer du till Sitevision Marketplace.

Gå till Marketplace

Alla ser ikonen Marketplace och informationen på denna webbplats men utan knappar för att lägga till modul/prova på.

sitevision marketplace

Om du har behörigheten "Hantera Sitevision Marketplace" och "Hantera tillägg" har du rätt att köpa och ladda hem appar från Sitevision Marketplace. Alla kunder som har behörigheten "Hantera tillägg" får automatiskt den nya behörigheten "Hantera Sitevision Marketplace".

Tillvägagångssätt om du vill ladda hem en modul

1. Klicka på den modul du är intresserad av. I detta fall Knappmodulen.

Beskrivning av en modul på Marketplace

2. Om du har kommit in via redigeringsläget (Sitevision) så finns det en grön knapp i det högra hörnet "Lägg till modul". Klicka på den.

Saknar behörighet "Hantera Marketplace"

Om knappen är utgråad knapp med texten "Du behöver utökad behörighet för att lägga till modulen. Kontakta webbplatsansvarig". Då har du inte rättigheten "Hantera Sitevision Marketplace" och därmed inte rätt att ladda hem moduler.

Ej inloggad via SiteVision

Om knappen saknas helt. Då har du kommit till Marketplace på något annat sätt (exempelvis surfat dit) än från menyn i Sitevision. Du måste logga in via Sitevision för att ladda ner moduler.

3. När du har klickat på knappen så visas ett fönster med användarvillkor. Dessa måste du läsa och acceptera.

Användarvillkor

Användarvillkoren visas bara första gången du laddar hem en modul.

4. Nu visas en bekräftelseruta att det är klart.

Bekräftelse att modulen laddats ner

5. Om du väljer "Börja använda modulen" kommer du tillbaka till Sitevision - till läget tillägg. Där kan du se modulen och göra eventuella globala inställningar, dvs inställningar som gäller för modulen på hela webbplatsen. Exempelvis en instagram API-token för modulen Instagram-flöde. Eller om du vill behörighetsstyra en modul till vissa roller.

inställningar för en tilläggsmodul

6. Väljer du "stäng" i läget ovan så kommer du tillbaka till läget Sidor och kan börja använda modulen. Den finns nu i den vanliga modulväljaren.

modulväljaren

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?