help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Tillägg

I Sitevision finns det några olika typer av Tillägg. Det finns Element, som är ett äldre sätt att bygga funktionalitet i Sitevision. Sen finns också WebApps och RestApps som vi introducerade i produkten under 2018. Det vanligaste sättet att ta del av de Tillägg som finns är att besöka vår Marketplace.

För att läsa mer om hur du bygger och hanterar Element, gå till sidan Att utveckla ett Element. Under fliken Tillägg så importerar du färdiga Element.

WebApps och RestApps

WebApps och RestApps är ett sätt att bygga ut funktionaliteten i Sitevision. Att bygga en modul eller funktion som en WebApp eller en RestApp gör det enklare att underhålla och administrera innehållet på ett kontrollerat sätt. När en WebApp är tillagd på en webbplats kan den användas av redaktörer precis som en vanlig modul i Sitevision.

Skillnader mellan en WebApp och en RestApp

  • En WebApp har ett rendrerat GUI, d.v.s. kan visa något på en sida.
  • En RESTApp har ingen grafisk presentation utan returnerar JSON-data vid anrop.
  • En WebApp kan läggas ut på mallar och sidor precis som en standardmodul.
  • En RESTApp är en förlängning av Sitevisions REST-API.

Sättet de byggs, distribueras och administreras på är i grunden detsamma. Båda typerna erbjuder finesser som konfigurationsgränssnitt av välbekant Sitevision-snitt och båda har åtkomst till Datakällor (möjlighet att lagra egen data i Sitevision).

Så här ser en WebbApp ut under Tillägg:

Lägg till

Så här ser en RestApp ut under Tillägg:

Lägg till RestApp

Exempel på användningsområden

  • En utökning av Rest-API:et kan användas som back-end för en mobilapplikation eller en digital anslagstavla.
  • En utökning av Rest-API:et kan vara interface mot Sitevision för ett skript man har schemlagt på egen server i tex PowerShell.
  • En utökning av Rest-API:et kan vara en anpassad väg mot Sitevisions Rest-API eftersom man kan skriva den så att den aggregerar en rad operationer man vill utföra med ett enda anrop.
  • Ett tillägg i form av en modulutökning kan i princip vara vad som helst som man vill ha på sin sida. Ett eget anpassat bildspel, ett formulär, en cookie-disclaimer eller något annat.
  • En modulutökning är en bra väg för att integrera tredjeparts tjänster och funktioner i Sitevision.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tillägg".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?