help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Tillägg

Under Visa tillägg visas alla de tillägg du har på webbplatsen. Det kan vara tillägg från Sitevision Marketplace, egenutvecklade Webapps och RESTApps eller Element.

Vy över tillägg

Där visas en vy med följande:

  • Sök tillägg - Här kan du söka på namnet på tillägget.
  • Namn - Namn på objektet
  • Typ - Visar om det är en RESTApp eller en WebApp.
  • Kategori - Visar den kategori i modulväljaren där modulen finns.
  • Aktiv version - Här visas vilken aktiv version av tillägget som används.
  • Inställningsikon - det enda valet som finns här är Ta bort. Den tar bort det markerade tillägget.

Detaljerad vy

Om du klickar på namnet på ett tillägg så kommer du till en mer detaljerad vy av tillägget. Här finns mer information om tillägget som exempelvis leverantör, länk till dokumentation. licens, kategori, id och om den uppdateras automatiskt.

Detaljerad vy för ett tillägg

Versioner

Under versioner visas de versioner som du har sparade samt vilken som är aktiv.

Menyn till vänster

I menyn till vänster finns två val:

  • Hem - Om du har klickat på en detaljeerad vy för ett inlägg och vill komma tillbaks till alla inlägg så klickar du på Hem (eller brödsmulan)
  • Importera - Här kan du importera WebApps eller RESTApps.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera tillägg".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?