help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Dekorationsmall

Här kan du se redan befintliga dekorationsmallar, bygga upp nya och redigera de befintliga. För att använda en dekoration så högerklickar du på en modul eller layout och väljer alternativet Använd dekoration. Ett nytt fönster öppnas där du väljer dekoration från en lista. Klicka OK.

Visa dekorationsmallar

En dekorationsmall spar inställningar från flera moduler/layouter. Om du bara vill spara inställningar från en modul/layout kan du använda en dekoration istället.

Skapa ny dekorationsmall

För att skapa en ny dekorationsmall klickar du i sidolisten på valet Skapa ny. Då får du upp en dialogruta där du anger namnet på din dekorationsmall.

Skapa ny dekorationsmall

När du skapat din dekorationsmall får du inte glömma att publicera den för att den därefter ska gå att använda.

 Denna funktion kräver att du har behörigheten "Visa dekorationsmallar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?