help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Mallar

Här kan du se de mallar och delmallar som finns uppsatta på webbplatsen. Det är med hjälp av mallarna som du skapar sidor på din webbplats. Det är också härifrån du skapar nya mallar och redigerar dina befintliga.

visa mallar

Skapa ny mall

I sidolisten finns alternativet Skapa ny för att skapa nya sidmallar eller nya mappar.

Välj alternativet Skapa ny mall och ge mallen ett namn samt en tydlig beskrivning. Därefter kan du välja ifall den nya mallen ska baseras på en grundmall genom droplisten, alternativt om du vill skapa en helt tom mall genom att inte göra något val.

Dialogruta för att skapa ny mall

Skapa ny mapp

Med hjälp av mappar går det kategorisera mallarna. Genom att klicka på Skapa ny, därefter på Skapa ny mall kommer du åt menyn där du väljer skapa ny mapp istället.

Skapa ny mapp i navigatorn för mall

För att se sidmallarna krävs behörigheten "Visa mallar".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?