help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Visa Publiceringsprojekt

Här kan du skapa nya publiceringsprojekt samt se pågående och avslutade publiceringsprojekt.

Vy för publiceringsprojekt

Skapa nytt publiceringsprojekt

För att skapa ett nytt publiceringsprojekt så markera Pågående och klicka på knappen Skapa ny för att skapa nytt projekt.

Dialog för Skapa nytt publiceringsprojekt

Lägga till medlemmar

Alla redaktörer med behörigheten "Hantera publiceringsprojekt" kan hantera alla publiceringsprojekt. Vill du lägga till medlemmar som enbart ska få lägga till sidor i projekt gör du dem till medlemmar i ett projekt.

Gör så här:

1. Markera det publiceringsprojekt där du vill lägga till medlemmar.

2. Högerklicka och välj Egenskaper -> Välj ikonen Behörigheter. Då visas ett nytt fönster "Medlemmar":

Medlemmar i publiceringsprojekt

Klicka på knappen Lägg till för att lägga till medlemmar i projektet. Då visas ett nytt fönster "Lägg till användare eller grupp"

Dessa medlemmar ser sitt pågående projekt. När ett projekt är avslutat visas det enbart för de med behörigheten "Hantera publiceringsprojekt".

Pågående projekt

Under pågående projekt kan projekten visas med två ikoner:

  • Grön bock - Projektet är klart att publicera eftersom alla sidor i projektet är klarmarkerade.
  • Rött kryss - Projektet kan inte publiceras då inte alla sidor är klarmarkerade. Då är någon sida pågående.
Pågående och avslutade projekt

Om du markerar ett projekt ser du vilka sidor det projektet innehåller och vilken status de har (Klar/Pågående).

Översikt publiceringsprojekt

Publicera projekt

När ett projekt har fått allt sitt innehåll klarmarkerat går det att publicera projektet. Markera projektet så visas ikonen Publicera till vänster i sidolisten. Det går att publicera direkt eller att schemalägga publiceringen.

Schemalägga publiceringsprojekt

Bocka i rutan "Publicera projekt vid ett senare tillfälle" och markera vilket datum och tid som hela publiceringsprojektet ska publiceras.

Schemalagd publicering av publiceringsprojekt

Publiceringsprojektet får då en status (en blå informationslist) som visas högst upp. Det går att stoppa publiceringen genom knappen "Stoppa publicering" som enbart visas i denna vy (från sidolisten -> Publiceringsprojekt).

Schemalagt publiceringsprojekt

På sidorna som är med i projektet visas också en status som meddlear när de ska publiceras. Namnet på publiceringsprojektet visas längst upp till höger i den lila rutan.

Status på sidor i publiceringsprojekt

Avslutade projekt

När ett projekt har blivit publicerat så publiceras alla sidor ut och blir synliga för besökare. Projektet hamnar då under "Avslutade projekt". Det är då enbart synligt för de med behörigheten "Hantera publiceringsprojekt".

Då visas en liten annan vy än den från ett pågående projekt - istället för att se en lista över alla sidor som är med i projektet visas en länk Visa projektaktivitet.

Avslutat projekt

Då visas en lista över alla de aktiviteter som skett i projektet, som en logg:

Projektaktivitet

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera publiceringsprojekt"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?