help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Papperskorg

I Sitevision finns det en papperskorg och du kommer åt den genom att klicka på bläddra i sidolisten. Papperskorgen ser du i din struktur.

Objekt som flyttas till papperskorgen:

 • Webbsidor
 • Länksidor
 • Struktursidor
 • Mappar
 • Bilder från bildarkivet
 • Filer från filarkivet
 • Arkiv
Papperskorgen

Där visas en vy med följande:

 • Sök - Här kan du söka på objekt i papperskorgen. Du gör sökningar från kolumnen Namn
 • Namn - Namn på objektet
 • Senast ändrad - Datum för när objektet seddan ändrades
 • Senast ändrad av - Vilken person som senast ändrade objektet.
 • Tidigare publicering - Här visas sökvägen till var objektet låg innan det hamnade i papperskorgen.

Återställ från papperskorg

Om du av misstag tar bort något av de objekt som finns listade ovan, hamnar det i papperskorgen. Om du högerklickar på objektet kan du välja Återställ. Objektet läggs då tillbaka på den plats där det låg när det togs bort. Du kan även återställa flera objekt på samma gång. Klicka då i checkboxarna för de objekt du vill återställa, välj sen Återställ.

Papperskorg

Töm papperskorg

Se till att skapa en intern rutin för när ni tömmer papperkorgen, exempelvis en gång i månaden.

För att tömma papperskorgen markerar du den och högerklickar och väljer "Töm papperskorgen".

Töm papperskorgen

När du tömmer papperskorgen så tas all information bort från databasen. Det går då inte att återställa.

Indexering

Papperskorgens innehåll är endast sökbart i papperskorgen i redigeringsläget.

Behörighet

För att få behörighet till papperskorgen måste användaren ha minst "skrivrättigheter" på webbplatsen (huset).

Moduler hamnar INTE i papperskorgen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?