help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Papperskorg

I Sitevision finns det en papperskorg och du kommer åt den genom att klicka på bläddra i sidolisten. Papperskorgen ser du i din struktur.

Objekt som flyttas till papperskorgen:

  • Webbsidor
  • Länksidor
  • Struktursidor
  • Mappar
  • Bilder från bildarkivet
  • Filer från filarkivet
  • Arkiv
Papperskorg

Återställ från papperskorg

Om du av misstag tar bort något av de objekt som finns listade ovan, hamnar det i papperskorgen. Om du högerklickar på objektet kan du välja Återställ. Objektet läggs då tillbaka på den plats där det låg när det togs bort.

Återställ ur papperskorg

Töm papperskorg

Det är ganska svårt att hitta dokument i papperkorgen om denna innehåller för mycket information. Se till att skapa en intern rutin för när ni tömmer papperkorgen, exempelvis en gång i månaden.

För att tömma papperskorgen markerar du den och högerklickar och väljer "Töm papperskorgen".

Töm papperskorgen

När du tömmer papperskorgen så tas all information bort från databasen. Det går då inte att återställa.

Indexering

Papperskorgens innehåll indexeras inte, det vill säga, det är inte sökbart. Varken online eller i redigeringsläget.

Behörighet

För att få behörighet till papperskorgen måste användaren ha minst "skrivrättigheter" på webbplatsen (huset).

Moduler hamnar INTE i papperskorgen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?