Logga

Bläddra

Knappen Bläddra i sidolisten använder du för att dölja eller visa webbplatsens struktur och dess innehåll.

Menyn för navigatorn

Högst upp i vyn finns en meny/kub för att visa sidor/mallar/filarkiv/bildarkiv/tillägg/datakällor/element och dekorationsmallar.

Som standard är Sidor förvalt. Där visas strukturen på webbplatsen, publicerat såväl som opublicerat. Klickar du på menyn/kuben kan du växla till

Meny som visas när du klickar på kuben eller Sidor.

Klickar du på namnet på webbplatsen (i detta exempel "Minwebb" ) så kommer du till startsidan.

Du kan också klicka på Sidor för att menyn ska visas där du kan växla till andra vyer som exempelvis Mallar eller Bildarkiv.

För att se ikonen Bläddra krävs det att du har behörigheten "Visa sidor"
För att komma åt Mallar krävs behörigheten "Visa mallar.
För att komma åt Filarkiv krävs behörigheten "Visa filarkiv"
För att komma åt Bildarkiv krävs behörigheten "Visa bildarkiv"
För att komma åt Tillägg krävs behörigheten "Hantera tillägg"
För att komma åt Datakällor krävs behörigheten "Visa datakällor"
För att komma åt Element krävs behörigheten "Hantera element"
För att komma åt Dekorationsmallar krävs behörigheten "Visa dekorationsmallar"
För att komma åt Marketplace krävs behörigheten "Hantera SiteVision Marketplace"

Innehåll

I den nedre delen av strukturen visas Innehåll. Här ser du innehållet för den meny du valt att visa. Det innebär att du ser moduler, layouter, innehållsytor och responsiva delar för menyn sidor, mallar och dekorationsmallar. För bild- respektive filarkiv ser du mappar och bilder/filer. Du kan flytta objekten som finns under Innehåll genom att dra och släppa.

sidolist och navigationsträd exempelbild

Om du inte har behörighet att se strukturen på en viss sida visas inte Bläddra i sidolisten.

Denna sida publicerades: 2020-05-18

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39