help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bildearkiv eller bilder på siden?

Bildearkiv eller bilder på siden?

Bildearkiv

  • Felles for alle (kan være adgangskontrollert).
  • Hvis du vil slette et bilde, går du inn i bildearkivet og slett (Sjekk at ingen andre brukere har hatt tid til å bruke bildet eller koblet til).
  • Bildearkivert har du for eksempel adgang til gjennom lenkedialogen (når du lenker til bildet), via bildmoduler eller via menyen på Navigatorn.

Eksempel på bruk

Bygg opp en tilsvarende mappestruktur i navigatøren og så laster redaktører opp bilder i mappene som samsvarer med menyvalget. På denne måten vet alle redaktører hvor de kan finne filene.

Bildene på denne siden

  • Bildet er knyttet til en bestemt side, og kan bare brukes av de som har tilgang på denne siden.
  • Fjernes siden kaster du dermed også bilder.
  • Bilder på siden, kan for eksempel nås via lenkedialogen (når du kobler til bildet) eller via bildmoduler.
  • Hvis en side kopieres vill dessverre ikke bilder bli med, fordi de er bare knyttet til den opprinnelige siden.

Eksempel bruk

Kundene har bilder som de ikke vill att alle kan nå eller hvis de kjøper bilder fra bildebyråer med spesielle betingelser. Ligger bildene på bilder på siden så det er mindre risiko for deres spredning.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?