help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Filarkiv eller filer på denne siden?

Filer på siden eller filarkiv?

Filarkiv

  • Felles for alle (kan være behörighetsstyras).
  • For å slette en fil, du går inn filarkivet og slette (Sjekk at ingen andre brukere har hatt tid til å bruke filen eller koblet til).
  • Filarkivet, for eksempel deg gjennom link dialogen (når du kobler til bildet) og via fildelningsmodulen.

Eksempel bruk

Bygge opp en tilsvarende mappestruktur i navigatøren og så lasting redaktører opp bilder i mappene som samsvarer med av menyvalget. På denne måten vet om alle redaktører hvor å se etter filene.

Filer på siden

  • Filer er knyttet til en bestemt side, og kan bare brukes av de som har tilgang på denne siden. Dette er bra hvis du bejöver laste opp en "hemmelig fil" som du ikke vil alle ha tilgang til!
  • Kaste kaste du dermed også filer.
  • Filer på denne siden, kan for eksempel nås via koblingen dialogen (når du kobler til en fil), eller gjennom fildeling og egenskaper på denne siden.

Eksempel bruk

Kundene har filer de ikke ønsker alle å nå eller kjøper filer fra eksterne leverandører. De ligger på filer på siden så det er mindre risiko for deres spredning.

Det kreves at du har aktivert "bruke lokale fillageret på sidene" for denne å arbeide.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?