help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till virtuell grupp

Lägg till

För att lägga till en virtuell grupp, klicka på länken Lägg till virtuell grupp. En ny vy visas:

Lägg till virtuell grupp

Namn

Det arbetsnamn som används för den virtuella gruppen i SiteVision.

Id

Här fyller du i det namn som används i den JAAS-modul som inloggningen ska matchas mot.

Beskrivning

Om du vill fylla i en beskrivning om den virtuella gruppen.

Kriterier

Här kan du skapa virtuella grupper som tilldelas användaren utifrån olika kriterium i katalogtjänsten när personen loggar in. Bocka i rutan för att tilldela ett medlemsskap baserat på ett kriterium.

Klicka på länken Lägg till kriterium för att lägga till ett katalogkriterium, adresskriterium eller attributkriterium.

Kriterier

Ta bort

Markera den virtuella gruppen i listan och klicka på minusknappen till höger.

Egenskaper

För att ändra något på den virtuella gruppen, klicka på ändraikonen till höger eller dubbelklicka på namnet i listan.

Detta kräver att du använder inloggningsmodulen Virtuella grupper (läs mer om detta på panelen Inloggning).

Virtuella grupper är en tilläggsfunktion som ingår i Portal och Enterprise.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?