help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Katalogtjänster

Sitevision använder katalogtjänster för att verifiera användare och dess rättigheter i systemet. Du kan ställa in en eller flera kataloger på serverobjektet. Dessa kataloger kan sedan aktiveras på respektive webbplats på servern. Katalogtjänsten måste följa LDAP-standarden.

Skärmdump på fliken Katalogtjänster

Egen katalogtjänst

Organisationer med en egen extern katalogtjänst kan koppla ihop den med Sitevision för inloggning i redigeringsläget eller för läsbehörighet på ett intranät. En stor fördel med att använda en egen katalogtjänst är att användarna då kan logga in med samma uppgifter oavsett om det är i Sitevision eller något annat system. Även administrationen av användarna blir lättare eftersom du endast behöver göra den på ett ställe; i den egna katalogtjänsten.

Lägg till katalogtjänst

När du klickar på länken Lägg till katalogtjänst kommer du till Lägg till egen katalogtjänst

Flera katalogtjänster på samma server

Det går bra att ha flera katalogtjänster på en och samma server. Om en användare ligger upplagd i mer än en av katalogtjänsterna kommer det första användarobjektet som matchar användarnamnet att användas för att verifiera inloggningen. Sökningen sker ovanifrån i katalogtjänsterna. Det innebär att katalogtjänsterna behöver ligga i en viss ordning för att användare som finns i flera katalogtjänster ska kunna logga in. Flytta en katalogtjänst i listan genom att drag droppa den till rätt plats.

Det krävs Sitevision Portal eller Sitevision Enterprise för att få lägga till flera olika kataloger, så kallat Multipla kataloger.

Ta bort katalogtjänst

För att ta bort en befintlig katalogtjänst så markerar du aktuell katalogtjänst i listan och klickar sedan på krysset till höger.

Ett nytt fönster öppnas med en fråga om du är söker på att du vill ta bort katalogtjänsten:

Ta bort katalog

Om du tar bort katalogtjänsten så kommer användarnas namn att skrivas ut (vid exempelvis Sidansvarig). Informationen finns kvar men du kan inte ladda om ny information från katalogen.

En borttagen katalogtjänst på serverobjektet kommer att visas som utgråad och med ett rött kryss på de webbplatser där katalogtjänsten är upplagd.

Inaktiv katalogtjänst

Du kan inaktivera en katalogtjänst. Det går då inte att logga in för användarna. Katalogtjänsten kan inaktiveras om du har något problem med kopplingen till katalogtjänsten eller om du av någon anledning vill hindra användarna att logga in vid ett visst tillfälle.

Dubbelklicka på katalogtjänsten i listan eller välj ändra ikonen till höger om markerad katalogtjänst. Då visas en ny vy där du kan välja att bocka i "Inaktiv":

Inaktiv

En inaktiv katalog visas med ett genomstrykning i listan över katalogtjänster:.

Inaktiv katalog visas med genomstrykning

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Panelen Information hittar du på objekten Egenskaper på server.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?