help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till katalogtjänst

När du har klickat på Lägg till katalogtjänst visas följande vy:

Lägg till katalogtjänst

Uppkoppling

Katalog

Här visas de katalogertjänster som finns uppsatta på serverobjektet i en lista. Välj den katalog som du vill använda på webbplatsen.

Uppkopplingstest

Här kan du göra ett uppkopplingstest. Det kontrollerar att lösenord, användarnamn och ip-adress är korrekt. Klicka på knappen Kör uppkopplingstest. Svaret visas under vald katalog.

uppkopplingstest lyckades

Om uppkopplingstestet misslyckas, så kommer även sökbasstestet att misslyckas.

Sökbas

Sökbas

Här kan du ställa in sökbas, det vill säga att det krävs att användaren finns i denna del av katalogtjänsten för att kunna logga in.

Det som står efter inmatningsfältet (i detta exempel dc=sitevision,dc=se) är den inställning som är gjord på serverobjektet som hela katalogtjänstkopplingen är inställd på. Vill du ha denna inställning så lämnas inmatningsfältet tomt. Om du vill att den ska utgå från mappen Kunder skriver du ou=kunder i inmatningsfältet.

Om du är osäker på varifrån dina sökningar/inloggningsr ska starta ifrån kan du alltid gå till panelen Användare och bläddra i katalogstrukturen. Håll musen över den mapp som är intressant så ser du sökvägen dit.

Sökbastest

Här kan du testa att du fyllt i rätt i sökbas. Klicka på knappen Kör sökbastest. Svaret visas under sökbasen.

Sökbas misslyckades

Sökbas misslyckades, det stod enbart kunder i fältet - inte ou=kunder

Sökbas lyckades

Sökbas lyckades

Inställningar

Namn

Här kan du ge din katalogtjänst från servern ett eget redaktionellt namn för just den här webbplatsen.

Tillåt endast läsning från katalogtjänsten

Du kan välja att enbart tillåta läsning av katalogtjänstanvändare. Ett så kallat "Read only"-inställning. Detta medför att du varken kan ändra eller lägga till personer i katalogen under Panelen Användare.

Operationer

Starta om

Här kan du starta om tjänsterna som lyssnar efter förändringar. Denna väljer du om du har tappat kontakten med katalogtjänsterna.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera katalogtjänstinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?