help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till egen katalogtjänst

När du klickat på Lägg till katalogtjänst -> Egen katalogtjänst så visas följande vy:

Lägg till katalogtjänst

Allmänt

Namn

Ett internt namn för att skilja olika kataloger åt

Uppkoppling

Katalogtjänsttyp

Välj den katalogtjänst som ska användas i dropplistan:

  • Novell eDirectory
  • ApacheDS
  • Microsoft Active Directory
  • Apache LDAPd
  • OpenLDAP
  • 389 Directory server

Adress

Adress till servern du kör mot.

LDAP Proxyanvändare

Om LDAP server kräver inloggning för sökningar måste detta fält anges. En proxyanvändare är en användare som får tillgång till katalogtjänsten och får göra sökningar.

Hela sökvägen ska skrivas in nerifrån och upp! Separera med kommatecken.

LDAP Proxylösenord

Lösenord för proxyanvändaren

Använd kryptering (SSL)

Kryssa för denna om du vill att trafiken till katalogtjänsten ska ske krypterat.

Detta kräver inställningar i katalogtjänsten

Kör uppkopplingstest

Denna knapp klickar du på om du vill testa katalogtjänstuppkopplingen. Går det bra så visas det ett meddelande till vänster om knappen.

Lyckad uppkoppling

Övrigt

Sökbas

Varifrån sökningar i katalogtjänsten ska startas.

Sökattribut

Vid inloggning sker sökning på angivet attribut. Standard är “cn" vilket normalt sett är användarnamnet.

Sökbastest

Klicka på knappen för att verifiera att sökbasen fungerar. Om det lyckas visas en bekräftelse till vänster om knappen.

Lyckad sökbas

Avancerat

För fler inställningar på katalogtjänsten, gå till fliken Avancerat.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?