help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Avancerat

Fler inställningar på katalogtjänst under fliken Avancerat
Lösenordspolicy på katlogtjänst på server

Uppdateringar

Automatisk uppdatering

Innebär att Sitevision automatiskt upptäcker att förändringar har skett i katalogtjänsten. Denna ruta är ikryssad som standard. Äldre versioner av Novell eDirectory måste patchas för att notifiera Sitevision om förändringar.

Ladda om användare vid inloggning

Om Automatisk uppdatering inte är ikryssad så kan du använda denna kryssruta för att läsa in ny information från katalogtjänsten. Då uppdateras ändringar gjorda i katalogtjänsten vid inloggning.

Uppdatera användare dagligen (05:00)

Denna kryssruta tömmer all information från katalogtjänsten och läser in all information på nytt på natten. Denna behöver du bara kryssa i om du upplevt problem med att få med uppdateringar av användare.

Observera att användaren även uppdateras om något sker i den grupp (ou) som användaren ligger i. Exempelvis att någon läggs till eller tas bort i gruppen. Attributändringar på användaren triggar ingen ändring.

Övrigt

Tillåt förändringar av katalogtjänstens data

Denna kryssruta innebär att en användare får skriva in e-postadress, byta lösenord och så vidare i katalogtjänsten från Sitevision. Detta förutsätter att proxyanvändaren har skrivrättigheter i katalogtjänsten för det objekt du vill ändra på.

OBS! Förändring av katalogtjänster fungerar inte om ni använder Microsoft Active Directory (AD).

Kontrollera uppkopplingar

Funktion för att kontrollera att uppkopplingar som används inte har blivit nerkopplade av exempelvis en brandvägg. Kryssar du i denna ruta så görs en extra uppkoppling för varje förfrågan som utförs.

Referral-hantering

Här kan du välja mellan Ignorera och Följ. Standardinställningen är Ignorera.
Denna kan behövas ändras till Följ om du exempelvis har ett AD med flera domäner.

Läs mer om referrals på http://docs.oracle.com/javase/jndi/tutorial/ldap/referral/overview.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lösenordskryptering

Här kan du välja mellan Ingen, MD5 eller SHA.

Här kan du ställa in att lösenordskryptering ska ske med MD5 eller SHA. Detta för att informationen om lösenordet inte ska lagras i klartext.

Operationer

Uppdatera

Om katalogtjänsten och Sitevision har hamnat ur synk så klickar du på denna knapp för att uppdatera Sitevision med den senaste informationen.

Koppla ihop

Användare som visas med ett rött kryss i katalogtjänsten är användare som finns i Sitevision men som inte har koppling till motsvarande användare i katalogtjänsten. Genom att klicka på Koppla ihop så försöker Sitevision att koppla ihop samtliga dessa användare till motsvarande användare i katalogtjänsten.

Starta om

Startar om tjänsterna som lyssnar på förändringar.

Lösenordspolicy

Aktivera lösenordspolicy

Bocka i denna ruta för att ställa krav på lösenord som du ställer in i Sitevision med hjälp av en lösenordspolicy.

  • Minsta antal tecken - Här anger du hur många tecken som lösenordet minst ska ha. Standard är 8 tecken.
  • Max antal tecken - Här anger du hur många tecken lösenordet som mest ska vara. Standard är 128 tecken.
  • Versaler (A-Z) - Här anger du om lösenordet ska innehålla stora bokstäver.
  • Gemener (a-z) - Här anger du om lösenordet ska innehålla små bokstäver.
  • Siffror (0-9) - Här anger du om lösenordet ska innehålla siffror samt anger hur många.
  • Specialtecken (!@#$%^&*) - Här anger du om lösenordet ska innehålla specialtecken samt anger hur många. Följande specialtecken finns att välja på: ! @ # $ % ^ & *

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?