help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till steg

steg

Ändra värde för fält

Övergripande villkor för applicering av steg

För att nedanstående ska utföras måste följande vara uppfyllt. Namn på fält och ett reguljärt uttryck (exempelvis att hostfältet börjar med en viss adress)

Fält

Fältnamn

Namn på det fält som du vill ändra

Nytt värde

Värdet i det fält som du vill lägga till.

Skriv över eventuella befintliga värden

Om det redan finns ett fält med detta namn så bestämmer du om de ska skrivas över eller inte.

Fältvillkor

Ange ett reguljärt uttryck som villkor för att värdet ska ändras

Här kan du ange ytterligare ett filtreringsvillkor. Om båda (övergripande villkor och detta) är ibockade måste båda vara uppfyllda.

Denna funktion kräver att du har behörigheten " Search Enterprise"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?