help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till prioriterad träff

Lägg till prioriterad träff

Sökordsmatchning

Sökord

Här anger du sökordet som ska ha en eller flera prioriterade träffar.

Sökord är ett singulärt uttryck som sökmotorn matchar exakt mot det som besökaren söker på. Anger du flera ord så måste besökaren mao söka exakt på alla dessa ord - i exakt i den ordning som du angett.

Att ange komplexa/långa uttryck eller mer än ett ord som Sökord är därför inte att rekommendera.

Prioriterade träffar går inte att kombinera med wildcard-sökning

Använd olika kombinationer av gemener och versaler

Sökord måste anges exakt så versaler och gemener spelar en avgörande roll! Via kryssrutan "Använd olika kombinationer av gemener och versaler" så bestämmer du om de prioriterade träffarna enbart gäller för sökordet eller om det även ska gälla för lite olika varianter vad gäller stora/små bokstäver. Sökordsvarianterna som automatiskt skapas när rutan är ikryssad är:

 • Exakt som du angett det
 • Enbart gemener
 • Enbart versaler
 • Inledande gemen
 • "Mening", dvs endast inledande versal och därefter enbart gemener
 • "Caps lock intryckt", dvs inledande gemen och därefter endast versaler.

Om du vill prioritera träffarna oavsett versal-/gemenkombination så måste du lägga till en mappning för varje enskilt sökord. Detta kan bli omständigt att administrera och för att slippa detta kan du få viss hjälp genom att kryssa i "Använd olika kombinationer av gemener och versaler"-rutan. Då dupliceras automatiskt sökordsmappningen du gör för flera olika sökord (se nedan för exempel).

Exempel:

Alternativ 1: Du anger "SiteVision" som sökord och kryssar inte i "Använd olika kombinationer..."

Ingen användning av gemener/versaler-kombinationer

Träfflistan för sökordet "SiteVision" kommer endast att registreras för sökordet:

 • SiteVision

Alternativ 2: Du anger "SiteVision" som sökord och kryssar i "Använd olika kombinationer..."

Användning av gemener/versaler-kombinationer

Träfflistan för sökordet "SiteVision" kommer att registreras för sökorden:

 • SiteVision
 • sitevision
 • SITEVISION
 • siteVision
 • Sitevision
 • sITEVISION

Sökträffar

Här listas vilka sökträffar som ska komma först i sökresultatet vid sökning på det det ovan angivna sökordet. Du kan bestämma ordningen i listan genom att drag droppa träffarna.

Klicka på länken Lägg till sökträff för att välja sökträff. En ny vy visas.

Du behöver licens för "Sökpaket 1" för att komma åt den här funktionen.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Den här iställningen går också att nå på Webbplatsinställningar.

För att en ändring av synonymer eller stoppord ska börja användas krävs att indexet indexeras om.

När du gjort alla dina ändringar och sparat detta. Gå då till indexeringsfliken och starta en omindexering av innehåll med strategin "Skapa om data".

Om du ligger i Cloud, kontakta support@sitevision.se för att starta en omindexering.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?