help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Indexering

Under panelen Indexering kan du starta en omindexering av innehåll/användare/sociala profiler och användargenererat innehåll (UGC).

Panelen indexering

Indexering av innehåll

Välj startpunkt

Klicka på ikonen till höger för att bläddra fram en webbplats eller sida som indexeringen ska utgå ifrån

Ange startpunkt (Id)

Klistra in ett id-nummer. Id-numret hittar du genom att högerklicka på en sida och välja Egenskaper ->Allmänt ->Panelen Information finner du id-numret.

Lista med information om sidan du befinner dig på

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för standardindexet.

Indexering av användare

Ange användare (Id)

ID-numret finns inte tillgängligt i gränssnittet utan går enbart att skripta fram.

Alla användare

Välj detta alternativ för att indexera om alla användare.

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för användarindexet.

Indexering av Sociala profiler

Ange användare (Id)

Det kan vara lite klurigt att hitta id-nummer till den sociala profilen. Men för att hitta id till en social identitet kan du gå till den personens profilsida. Längst bak i url:en står ett id-nummer som börjar på 400. Det är id-numret till den sociala identiteten.

Id-nummer till social identitet

Samtliga sociala profiler

Välj detta alternativ för att indexera om alla sociala profiler.

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för indexet över sociala profiler.

Indexering av användargenererat innehåll (UGC)

Ange ID

Ange ID på ett profil, grupp, ett inlägg eller en kommentar.

För att få fram id på ett inlägg så klickar du på klockikonen och datumet så öppnas inlägget i ett eget fönster. ID-numret finns längst bak i URL:en och börjar på 420. Exempelvis ?entry=420.5ee51ad815fb1b32f5631c

För att få fram id på en kontakt, klicka på kontakten så öppnas den i ett eget fönster. ID-numret finns längst bak i URL:en och börjar på 400. Exempelvis ?identity=400.5006969014bfff67748bd

För att få fram id på en grupp, gå in i redigeringsläget och välj Egenskaper på sidan. Välj Allmänt ->Information -> ID. ID-numret börjar på 704.

Allt innehåll

Välj detta alternativ för att indexera om allt innehåll.

Strategi

Det finns två alternativ vid omindexering:

  • Återanvänd eventuellt befintligt data
  • Skapa om data för det som ska indexeras

Om du väljer "Återanvänder eventuellt befintligt data" så indexeras det som finns lagrat i Cassandra. Det du potentiellt tappar är det som eventuellt låg i köer när backupen togs, det vill säga det som ännu inte hunnit lagras i Cassandra/backupen.

Starta en omindexering

Klicka på knappen Starta omindexering för att starta en sådan för användarindexet.

Har du återställt från backup och du inte har något indexerat data alls (dvs inga sökningar ger några resultat) så vill du troligen få igång sökningarna så snabbt som möjligt. Då är "Återanvänd eventuellt befintligt data" en bra sak att köra. Då kan du senare köra "Skapa om data för det som ska indexeras"

Vill du vara säker på att få "allt" helt korrekt så väljer du "Skapa om data för det som ska indexeras". Nackdelen är att det tar mycket mer prestanda och tar mycket längre tid än det första alternativet.

Om du har en stor webbplats kan en full omindexering ta en stund och kräva lite kraft. I sådana fall rekommenderar vi att du gör stora omindexeringar på tider där webbplatsen har få besökare.

Du kommer inte åt inställningen om webbplatsen ligger i Sitevision Cloud.

Du behöver logga in med systemanvändaren för att komma åt den här funktionen.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?