help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Omindexering

Sökresultaten i Sitevision bygger på information som lagras ett index. I Sitevision finns fyra typer av index; standardindex, redigeringsindex, användarindex och egna index. Ett index uppdateras med ny information, det vill säga en indexering görs, vid olika typer av förändringar.

En indexering innebär att all tillgänglig information extraheras och att samtliga sökindex som innefattar objektet uppdateras med den nya informationen. Om indexeringen, av någon anledning, inte sker automatiskt eller om du misstänker att indexeringen inte skett som den ska, kan du starta en manuell omindexering. Det finns några olika sätt att trigga en omindexering av ett objekt på.

Publicera en sida

Genom att publicera en sida triggar du en omindexering av innehållet på sidan. De indexfält som ska ingå i indexet, enligt inställningar på webbplatsen, kommer nu att uppdateras.

Omindexera sida utan att publicera

Du kan välja att indexera om en sida utan att publicera den. Knappen för omindexering hittar du genom att högerklicka på sida, välja Egenskaper och gå till panelen Sök i kategorin Funktioner. Här kan du se vilka fält som indexeras för den specifika sida, vilken information de håller samt när den senaste indexeringen skedde.

Klicka på knappen Indexera om för att starta en omindexering av informationen på sidan.

Panelen sök, omindexering

Omindexering på server

Du som har åtkomst till serverobjektet kan starta en omindexering där. Indexeringen sker då för både standarsindexet (eget index inkluderat) och användarindexet.

Panelen Indexering i Sitevision Server

 Denna funktion kräver att du loggar in med systemanvändaren.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?